Leaderboard

פרטים
הגדילו את מידת החשיפה של הקמפיין שלכם בסביבה שבטוחה עבור המותג – ההודעה שלכם תוצג במשך 30 שניות בלבד. ניתן להקליק על יחידות תצוגה של לידרבורד והן מוצגות רק אם Spotify היא האפליקציה הראשית שמופיעה במסך.
פלטפורמות
אפליקציה למחשב שולחני ואפליקציה לאינטרנט.
זמינות
רכישה באמצעות מכירה ישירה או באמצעות תוכנה.

אם Spotify היא הגורם המארח

ממדי התמונה

728x90

דרישות

אין להפעיל בפרסומות אודיו או וידאו משום סוג שהוא, גם אם מדובר בתוצאה של לחיצה על הפרסומת.

סוג קובץ

JPG,‏ GIF

אנימציה

האורך המקסימלי של אנימציה הוא 15 שניות.

מעקב צד שלישי

פקודת לחיצה ופיקסל מעקב בגודל 1x1 בלבד.
כל התגיות של גורמי צד שלישי וכל כתובות ה-URL המשמשות למעקב חייבות להיות בפורמט https.

גודל קובץ

KB ‏100

אם קיים גורם צד שלישי מארח

ממדי התמונה

728x90

דרישות
  • המארח חייב להיות צד שלישי אם נעשה שימוש במדיה עשירה.
  • עבור כל סוג של מדיה עשירה נדרשת תמונת גיבוי.
  • אין להפעיל בפרסומות אודיו או וידאו משום סוג שהוא, גם אם מדובר בתוצאה של לחיצה על הפרסומת.
אנימציה

Flash אינו נתמך על-ידי אפליקציות של Spotify; נדרש ‏HTML5

מעקב צד שלישי

תגיות JavaScript או iFrame Tags
כל התגיות של גורמי צד שלישי וכל כתובות ה-URL המשמשות למעקב חייבות להיות בפורמט https.

כתובת יעד של קליק

סרטון הווידאו חייב להיפתח בדפדפן חדש.
כתובות URL חייבות להפנות ליעדים עם פרוטוקול https בלבד.

יש ליידע מראש את נציג Spotify, לפני שליחת נכסים של קמפיין, לגבי כל בקשה הקשורה למדידות. נציג Spotify שלכם יכול לאשר אם מוצרי המדידה הרצויים לכם ו/או אם פיקסלי המעקב נתמכים במסגרת מדיניות הנתונים שלנו, ויכול להפנות אתכם למוצרים רשמיים שמספקים תמיכה במידת הצורך.
חובה להעביר לנציג Spotify את כל כלי הפרסום המוכנים 5 ימי עבודה לכל הפחות לפני תחילת הקמפיין, אלא אם קיימות נסיבות מקלות .
אנחנו עובדים לפי התקן של Better Ads Standards לחוויית צפייה בפרסומות במחשבים שולחניים ובניידים, כפי שפותח על-ידי ה-Coalition for Better Ads.